Home

Jeg leser for tiden på boken til Cecilie Ystenes; Mental Styrketrening.

Ved en tilfeldighet havnet jeg på et av foredragene hennes. Der innså jeg at jeg må trene opp den mentale styrken min. De målene jeg har satt meg, og livet jeg fører, er avhengig av at jeg har en enormt sterk mentalitet. Jeg er en sterk person, overlevelsesteknikker kommer av seg selv, intuisjonen sylskarp og ambisjonene på plass. Utfordringen er at jeg består stort sett av overlevelsesmekanismer. det gjør det vanskelig å utvikle seg. Derav denne bloggen, og at jeg leser boka Mental Styrketrening. Boka inneholder bolker med øvelser og spørsmål. Jeg kommer til å skrive svarene mine her. Kapittel for kapittel. Jeg spør og svarer meg selv, svarene gir kanskje ikke så mye mening, men det er dette jeg har svart.

Mine verdier: 

Hva er mine verdier?

Normkritikk. Eksistensialisme. Feminisme. Egalitarisme. Kunnskap. Oppriktighet. Ro. Humor. Glede. Mot. Frihet. Vennskap.

Hva handler verdiene mine egentlig om?

Verdiene mine handler om utfoldelse av det positive. Opplevelse og bruk av egen eksistens til noe godt og meningsfylt. Disse verdiene er de jeg finner mest meningsfylte.

Hva er ellers viktig for meg i livet?

Ellers er det viktig at jeg opplever nye ting, ser nye perspektiver, lærer noe nytt, føler noe nytt. Samtidig som jeg trenger å kjenne en slags kontinuitet. Selv om jeg ikke søker etter de. Jeg klarer ikke å være en belastning for ange. Det er viktig for meg at de som står meg nær har noen av verdiene mine.

I hvilken grad lever jeg etter verdiene mine i dag?

Verdiene mine dukker opp sporadisk. Som regel i pressede situasjoner, når jeg er sliten, ny probelmstilling. Noen av verdiene går på autopilot. Andre verdier blir borte i hverdagen.

Hva kan jeg gjøre for å etterleve verdiene på en bedre måte enn i dag?

Jeg kan minne meg på verdiene mine for å etterleve de i hverdagen.

Filosofiske spørsmål: 

Hvem er jeg egentlig?

Jeg vet ikke hvem jeg er. Jeg er Veronika. Veronika er forlatt, snudd ryggen til. Jeg mangler tryggheten fra barndommen. Jeg lever på overlevelsesteknikker. Jeg kan være selvutslettende. Jeg kan skape så utrolig mye. Jeg skapte Angelica Konstanse. Jeg er Angelica Konstanse. Jeg trenger Veronika. Det er Veronika som skaper. Angelica Konstanse beskytter. Hvem er egentlig jeg? Er det jeg som drømmer? Drømmer jeg? Har jeg drømmer som Veronika virkeliggjør og Angelica Konstanse verner? Ja, jeg tror det. Vi hjelper hverandre. Det er en sameksistens. Vi er hverandres drivkraft. Jeg hadde ikke turt å drømme hvis ikke Angelica Konstanse beskyttet meg. Jeg er et menneske med fascinerende mange svakheter og styrker. Jeg er for mye. Jeg er komplisert.

Hva vil jeg oppnå i livet mitt, fra og med i dag?

Jeg vil finne trygghet. Skape noe som erstatter det tapte. Jeg vil bevise at jeg kan. At jeg ikke trenger det jeg ikke fikk. At jeg kan klare meg uten. At jeg er bedre. At jeg har mer i meg enn det går an å fatte. Jeg vil føle at jeg har en verdi. At uten meg så vil andre oppleve at de mangler noe. Jeg ønsker å oppleve selvstendighet, uten denne konstante utryggheten. Jeg vil gjøre en forskjell. Jeg vil gjøre verden til et bedre sted. Et tryggere sted. Jeg må skape en motvekt til det jeg har opplevd. Må jeg det? Kan ikke jeg ha det bra bare ved å prøve? Er ikke det bedre å finne mening og glede i forsøket, underveis i arbeidet? Må resultatet være målet? Det går jo ikke. Da vil jeg kanskje være ferdig på et tidspunkt. Hva da? Jeg vil ha det trygt, jeg vil være verdifull og selvstendig. Og jeg vil at det skal være slik for alle andre også.

Hvor er jeg på vei nå?

Jeg er på vei vekk. Jeg flykter og søker samtidig. Jeg er på vei ut i verden, til andre steder, nye mennesker, andre utfordringer og distraksjoner.

Er min atferd og de valgene jeg tar, i tråd med målene mine?

Hahaha! Ja og nei. Jeg ønsker trygghet og kontinuitet, men søker opp uforutsigbarhet. Jeg trives i nye utfordringer, men flykter fra gamle problemer. Til gjengjeld har jeg skapt meg økonomisk trygghet. Jeg ordner som regel opp i ting. Gjør jeg? Det er sporadisk hvor mye jeg skjemmer meg bort. Ignorerer jeg meg selv? Nei, ikke nå.

Er jeg stolt over hvem jeg er i dag, eller kan jeg tenke og handle annerledes?

Ja, jeg er stolt over hvem jeg er i dag. Jeg må bare anerkjenne det. Huske på at jeg er glad i meg selv. Vise meg at jeg vil meg godt. Si høyt hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør. Sette av tid til å gjøre ingenting. Bare være, og gro.

Hva er målene mine i livet?

Målene mine er: God helse. Selvstendighet. Trygghet. Praktisert selvkjærlighet. Å gjøre verden til et bedre sted, både for mennesket, dyrene, planeten og fremtiden. Jeg har som mål å bryte ned noen av de strukturelle hindringene samfunnet har, som gjør at vi sliter med å utvikle oss og oppnå rettferdighet.

Er jeg lykkelig?

Jeg er ikke lykkelig.

Hva ville gjøre meg enda lykkeligere?

Det å nyte fritiden uten dårlig samvittighet hadde gjort meg lykkeligere. Mer hav og natur hadde gjort meg lykkeligere. Mer utendørs aktivitet.

Er jeg god på det jeg bruker mest tid på?

Jeg bruker mye tid på å studere, fordi jeg ikke har gode studieteknikker. Organisasjonsarbeid er jeg vilt god på. Trening kan jeg bli bedre på.

Hva ville gjøre meg bedre på den arenaen?

Organisasjonsarbeidet mitt hadde hatt godt av mer kommunikasjon. Treningen trenger struktur: formulere mål og planer. Sette av tid. Jeg må finne studieteknikker som funker. Dra på lesesalen!

Hvordan vil mine omgivelser beskrive meg?

Fascinerende. Fantastisk. Engasjert. Overarbeidet. Aktiv. Morsom.

Hva er du overbevist om ?

Jeg er overbevist om at ærlighet varer lengst, og at oppriktighet er det enkleste over tid. Selv om det oppstår uenighet eller noen blir sure, er det tillitsbyggende å være ærlig. Å være ekte gir respekt hos andre selv når en er uenig på sak og kanskje sint. Jeg er overbevist om at alle er nysgjerrige på livet. De har bare sluttet å stille spørsmål. Jeg er overbevist om at meningen med livet er å leve det. Når jeg lever livet så utforsker jeg, jeg tar valg, tester ting, lærer, nyter og opplever.

Hva er du overbevist om skal til for at du lykkes?

Jeg er overbevist om at nysgjerrigheten min, og gleden av å lære og forstå, vil jeg meg unik tverrfaglig kunnskap og kompetanse. Jeg er overbevist om at verdisettet mitt og intuisjonen min for hva som er viktig vil føre til at mine avgjørelser gir mest nytte for flest. Jeg er overbevist om at anvendt kunnskap for å løse problemer er neo av det som gir meg mest mestringsfølelse og selvtillit.

Min endelige filosofiske overbevisning:

Jeg er overbevist om at vi jobber for økonomien, og at vi må få økonomien til å jobbe for oss. Dette er livsviktig for planeten og alt på den. Jeg er overbevist om at jeg kan være med på å finne løsningene vi trenger. Jeg er overbevisst om at energi er, sammen med mat og vann, det aller viktigste at blir produsert og distribuert riktig over planeten. Jeg er overbevist om at jeg kan finne, sette sammen, videreformidle og overbevise om hva som er løsningene. Jeg er overbevist om at jeg finner lykke i det som er godt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s